DU KÝ · Du Ký Tạp Bút

Dành cho những ai thường đặt phòng khách sạn qua Agoda


Cho tới thời điểm viết bài này, mình chưa bao giờ đặt phòng qua mạng Agoda nói riêng, hay bất kỳ mạng đặt phòng khách sạn trực tiếp (và gián tiếp) nói chung nào, nhưng vì từng làm việc trong bộ phận đặt phòng khách sạn, phụ trách mảng nhận đặt phòng trực tuyến (online) nên… Đọc tiếp Dành cho những ai thường đặt phòng khách sạn qua Agoda

Advertisement