DU KÝ · Du Ký Tạp Bút

“Đi cho biết đó biết đây”


"Đi cho biết đó biết đây Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn" (Ca dao) Tôi không thể nào nhận ra rằng mình thích đi du lịch, đi chơi, thăm thú, để thấy, để ngắm, để biết, để hiểu, từ lúc nào. Chỉ nhớ mại mại rằng, hồi còn nhỏ xíu, chừng bốn, năm… Đọc tiếp “Đi cho biết đó biết đây”

Advertisement