CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Thế nào mới là yêu nước?


Sắp tới lễ 30/4 - Ngày Chiến Thắng - Cả nước độc lập của Việt Nam, mình thấy một số bạn bắt đầu đổi avatar trên mạng bằng hình ảnh lá cờ Tổ quốc, và mình nghĩ rằng, như thế có phải thể hiện sự yêu nước, hay, chỉ là a dua theo người khác,… Đọc tiếp Thế nào mới là yêu nước?

Advertisement