CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Bằng cấp – Chiếc vương miện vô nghĩa


Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân. Nếu như có ai hỏi trong đời tôi, điều gì làm tôi cảm thấy hối tiếc nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay rằng, đó chính là việc học đại học cho chuyên ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn. Một sự tốn… Đọc tiếp Bằng cấp – Chiếc vương miện vô nghĩa

Advertisement