CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Thơ: Nếu nhớ hãy để trong lòng…


Nếu em không phải là người đến sau Thì anh có ở lại? Tình yêu vốn tự thân không có gì sai trái Lỗi đó là ta đã để mắt đến nhau... Nếu yêu nhau thì đừng nói với nhau Nếu có nhớ thì hãy để trong lòng ấy Nếu trong lòng thật sự có nhau, vậy… Đọc tiếp Thơ: Nếu nhớ hãy để trong lòng…

Advertisement