DU KÝ · Du Ký Tạp Bút

Bạn đường


Đi chơi xa một mình, thì người bạn của mình ngoài thiên nhiên, chính là chiếc xe máy này. Bạn ấy từng cùng mình có những chuyến đi một mình như: Sài Gòn - Long Hải - Sài Gòn, Phú Quốc - Sài Gòn, Nha Trang - Bình Định, Bình Định - Sài Gòn, và… Đọc tiếp Bạn đường

Advertisement