DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập – Giếng Trời Đắk Bô xanh ngắt


"Suối Đắk Bô là một trong những dòng suối lớn của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Bình Phước. Suối bắt nguồn từ Tây Nguyên, chảy qua các tiểu khu 1, 5, 6... trong tổng cộng 29 tiểu khu của Vườn để hòa mình vào con sông Đắc Huýt - ranh giới tự nhiên giữa Việt… Đọc tiếp Vườn Quốc gia Bù Gia Mập – Giếng Trời Đắk Bô xanh ngắt

Advertisement