CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Thơ: Chỉ lúc này…


Dường như bước qua cả trăm năm Kể từ ngày ta biết thương biết nhớ Nhưng có lâu, chừng vài ngày thêm nữa Là chỉ mới tròn một tháng mà thôi! Cứ như thể tận thế đã đến rồi Khi nhiều ngày người - ta không trò chuyện Biết làm sao, vì người không để ý Chẳng để tâm, một… Đọc tiếp Thơ: Chỉ lúc này…

Advertisement