DU KÝ · Du Ký Việt Nam

B’Lao cuối tuần, “đánh nhanh rút gọn” (3)


Rời tu viện Bát Nhã, tụi mình rẽ phải vào con đường đối diện tu viện và theo bảng chỉ dẫn để đến chùa Di Đà (thuộc thôn 6, Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng). >> B’Lao cuối tuần, “đánh nhanh rút gọn” (2) >> B’Lao cuối tuần, “đánh nhanh rút gọn” (1) Lúc đầu… Đọc tiếp B’Lao cuối tuần, “đánh nhanh rút gọn” (3)

Advertisement