CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Thu âm: Trích đoạn “Let it be”


"Let it be" của The Beatles là một trong những bài hát tiếng Anh ưa thích của mình... Có bạn nghe giọng mình trong mấy bài hát thu âm, rồi nghe giọng mình khi hát karaoke ở ngoài đời thì cảm thấy… thất vọng quá. Mình cũng chẳng biết giải thích vì sao, chỉ biết… Đọc tiếp Thu âm: Trích đoạn “Let it be”

Advertisement