DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Có một Phước Nghiêm Bửu Tự bên sông La Ngà


Phước Nghiêm Bửu Tự (hay chùa Phước Nghiêm) nằm nép mình bên khúc sông La Ngà, giáp với hồ Trị An, thuộc địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai... Đây chẳng phải là một ngôi chùa đẹp. Không phải là một ngôi chùa lớn, càng không phải là một điểm tham quan du lịch.… Đọc tiếp Có một Phước Nghiêm Bửu Tự bên sông La Ngà

Advertisement