DU KÝ · Du Ký Philippines

Valley of Colors (Colors of StoBoSa) Philippines: bản giao hưởng của thung lũng Sắc Màu


Thung lũng Sắc Màu (hay thung lũng Màu Sắc) là một đại tác phẩm nghệ thuật bao gồm nhiều ngôi nhà đầy màu sắc như một bản giao hưởng hoan ca, nằm cách trung tâm thành phố cao nguyên Baguio, Philippines chừng 3 km. Thung lũng Sắc Màu (thường được gọi là Valley of Colors,… Đọc tiếp Valley of Colors (Colors of StoBoSa) Philippines: bản giao hưởng của thung lũng Sắc Màu

Advertisement