DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Sông La Ngà Đồng Nai mùa tảo xanh


La Ngà là tên một dòng sông phụ lưu của sông Đồng Nai. Dưới đây là một số hình ảnh sông La Ngà vào mùa tảo xanh, thuộc địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Sông La Ngà bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh ven khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm… Đọc tiếp Sông La Ngà Đồng Nai mùa tảo xanh

Advertisement