DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Dự án nghệ thuật cộng đồng “Làng bích họa hữu nghị Việt – Úc” ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


"Làng bích họa hữu nghị Việt - Úc" là một dự án nghệ thuật cộng đồng thuộc TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dự án nghệ thuật cộng đồng "Làng bích họa hữu nghị Việt - Úc", hay "Làng bích họa Việt - Úc" (Australia - Vietnam mural village) nằm dưới vòm cầu Cao Lãnh… Đọc tiếp Dự án nghệ thuật cộng đồng “Làng bích họa hữu nghị Việt – Úc” ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Advertisement