DU KÝ · Du Ký Tạp Bút

Tổng hợp các quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực du lịch hoặc miễn thị thực du lịch có điều kiện cho công dân Việt Nam


So với các quốc gia trong khu vực châu Á, công dân Việt Nam mình chịu không ít thiệt thòi trong việc xin nhập cảnh với mục đích du lịch (hay công tác, học tập,...). Tuy nhiên, không phải vì vậy mà những người sở hữu hộ chiếu Việt Nam không có những ưu điểm… Đọc tiếp Tổng hợp các quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực du lịch hoặc miễn thị thực du lịch có điều kiện cho công dân Việt Nam

Advertisement