DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Chùa đẹp ở thành phố Thủ Đức: Sùng Đức Tự (chùa Sùng Đức)


Sùng Đức Tự là ngôi chùa cổ xanh mát và đẹp thu hút có lịch sử phát triển hơn 200 năm tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sùng Đức Tự (hay chùa Sùng Đức) được thành lập từ năm 1806, do người dân tại địa phương xây dựng, theo Phật giáo… Đọc tiếp Chùa đẹp ở thành phố Thủ Đức: Sùng Đức Tự (chùa Sùng Đức)

Advertisement