CUỘC SỐNG MUÔN MÀU · DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Đường phố Sài Gòn sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài


Gửi đến độc giả những hình ảnh về đường phố thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) sau 4 tháng áp dụng giãn cách xã hội kéo dài vì làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4... Sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài vì làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 dữ dội… Đọc tiếp Đường phố Sài Gòn sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài

Advertisement