DU KÝ · Du Ký Tạp Bút

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch bụi mùa dịch


Mùa dịch COVID-19 vẫn còn đó, bài viết này nhằm chia sẻ, rút kinh nghiệm từ bản thân An sau những chuyến đi chơi, du lịch bụi mùa dịch... 1. Trước tiên, hãy tâm niệm, rằng thời thế đã thay đổi, buộc lòng chúng ta phải thay đổi linh hoạt theo. Học cách "sống chung… Đọc tiếp Chia sẻ kinh nghiệm du lịch bụi mùa dịch

Advertisement