DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Bình Định có gì hay: dấu ấn thời gian trên những ngôi nhà xưa cũ ở huyện Tuy Phước


Có dịp dọc ngang những con đường thôn quê xa vắng của huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, người đi đường dễ bắt gặp những ngôi nhà, công trình cũ kỹ, toát lên nét xưa, in hằn dấu ấn thời gian... Những ngôi nhà xưa cũ ở địa phương, như các ngôi nhà dân dụng… Đọc tiếp Bình Định có gì hay: dấu ấn thời gian trên những ngôi nhà xưa cũ ở huyện Tuy Phước

Advertisement