DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Cảnh chùa Quang Hoa (Sắc Tứ Tổ Đình Quang Hoa) ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định


Mời độc giả ngắm cảnh chùa Quang Hoa (Sắc Tứ Tổ Đình Quang Hoa), một ngôi cổ tự ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sắc Tứ Tổ Đình Quang Hoa, hay Tổ Đình Sắc Tứ Quang Hoa, chùa Sắc Tứ Quang Hoa, là một ngôi cổ tự nằm trên đường tỉnh (tỉnh lộ) DT640,… Đọc tiếp Cảnh chùa Quang Hoa (Sắc Tứ Tổ Đình Quang Hoa) ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Advertisement