Giấy thông hành cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu sang Vân Nam, Trung Quốc một ngày


Bài này chỉ để khoe rằng mình từng sang Trung Quốc một ngày (sáng đi chiều về). Chuyến đi ngắn nằm trong hành trình xuyên Việt (từ 18/03 – 08/04/2007) thời sinh viên của mình. >> Valley of Colors (Colors of StoBoSa) Philippines: bản giao hưởng của thung lũng Sắc Màu >> 24 tiếng ở…