Bạn đồng hành của lữ khách độc hành


Bạn có cảm thấy tựa đề bài viết có gì đó sai sai không? Nếu đã độc hành, tức du lịch một mình, thì làm gì có bạn đồng hành? À, không sai đâu! Ý mình nói ở đây chính là những vật dụng cần thiết, quan trọng, vật “bất li thân” trong những chuyến…

Advertisement