Chùa Phổ Minh: không gian Phật giáo nguyên thủy ở quận Gò Vấp


Chùa Phổ Minh ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh từng được xem như là nơi đầu tiên mở lớp đào tạo cho chư tăng Phật giáo nguyên thủy… Chùa Phổ Minh nằm ở số 02 đường Thiên Hộ Dương, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Nhưng…

Advertisement