Lan man chuyện bảo vệ môi trường


Chuyện bảo vệ môi trường, nói lên thì nghe to tát, lớn lao, nhưng nếu chú ý thực hiện, thì ta thấy chúng cũng đơn giản và dễ thực hiện thôi mà. Chỉ cần có lòng và kiên trì! >> Bảo vệ môi trường, đơn giản nhất là không xả rác bừa bãi>> May giỏ…