Quận Bình Thạnh có gì chơi: công viên bờ kè đường Tầm Vu bên sông Sài Gòn


Tôi có số hưởng chăng, khi quay lại Sài Gòn sau mấy tháng làm việc ở Phú Quốc, thấy biết bao thay đổi tích cực, như đường xá đỡ kẹt xe hơn nhờ vài chiếc cầu vượt xây cấp tốc đã được đưa vào sử dụng, hay như gần khu nhà trọ tôi vẫn trọ,…

Advertisement