Đà Lạt không nên đi một mình (3)


Đơn Dương: dã quỳ đầu mùa Sau khi ghé ăn sáng trên Quốc lộ 20, đoạn gần ngã ba Fi Nôm với món bún bò 25.000/ tô (mình chỉ ăn bún không, hic) thì bọn mình tiến về ngã ba Fi Nôm rồi rẽ trái để đi Đơn Dương. >> Đà Lạt không nên đi một…

Advertisement