Chùa núi Châu Thới ở Bình Dương: sáng sớm lên chùa…


Đã hơn một năm mới quay lại ngôi chùa núi Châu Thới, Bình Dương. Cảnh vật cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ con đường dành cho xe chạy lên chùa đã có thêm cổng tam quan, trên đó ghi toàn chữ nho, đọc không hiểu gì. Đi chùa, phải nói rằng nên đi…

Advertisement