Du lịch tâm linh thành phố Hồ Chí Minh: tổ đình Phước Tường (chùa Phước Tường) cổ kính gần 300 năm tuổi


Tổ đình Phước Tường, hay chùa Phước Tường là ngôi cổ tự gần 300 năm tuổi trầm mặc và cổ kính nằm giữa không gian xanh mát ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. >> Có ngôi chùa An Lạc nhỏ xinh ở thành phố Thủ Đức>> Bửu Quang Tự, ngôi chùa…

Phước Thạnh Cổ Tự (chùa Phước Thạnh, am Mục Đồng), ngôi chùa gắn liền với tích các chú chăn trâu ở thành phố Thủ Đức


Phước Thạnh Cổ Tự, hay chùa Phước Thạnh, am Mục Đồng là ngôi chùa có nguồn gốc hơn 200 năm khá thú vị gắn liền với tích các chú chăn trâu ở thành phố Thủ Đức, thành Phố Hồ Chí Minh. >> Cảnh chùa Ưu Đàm, thành phố Thủ Đức>> Chùa đẹp ở thành phố…