DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (4)


Nhìn thấy lăng Bác, cảm xúc cũ bất chợt ùa về. Hồi ấy mình chỉ là cô sinh viên năm cuối, mặc đồng phục khoa và hòa vào dòng người xếp hàng dài, từng chút một tiến vào trong lăng để được thấy Bác. >> Hà Nội - Mai Châu: độc hành có thích không?… Đọc tiếp Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (4)

Advertisement