Ngày mưa qua đảo Thỏ Koh Tonsay Campuchia “nghỉ dưỡng” (6)


Sau chặng khám phá biển – rừng bằng “xe hai cẳng”, tụi mình cũng cảm thấy hơi mệt mệt à, nên về lại nhà hàng Sokha uống nước. >> Ngày mưa qua đảo Thỏ Koh Tonsay Campuchia “nghỉ dưỡng” (5) >> Ngày mưa qua đảo Thỏ Koh Tonsay Campuchia “nghỉ dưỡng” (4) Lại bia nha,…

Advertisement