Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (10)


Sau khi ngắm cảnh từ Sân Mây chán chê, mình theo đường cũ để xuống núi… >> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (9) >> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (8) Về tên gọi “Hàm Rồng”,…

Advertisement