Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (6)


Khoảng hơn 6g sáng thì mình thức giấc, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi trả phòng, tà tà về lại Sài Gòn. >> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (5) >> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (4) Phải nói là khí hậu…

Advertisement

Đà Lạt không nên đi một mình (2)


Qua đèo Prenn ghé thác Prenn Tối qua, sau khi cả đám mới lững thững đi về khách sạn, vô tắm rửa thì cũng đã 1g sáng mới được đi ngủ, nhưng tất cả cũng thống nhất là 5g sáng sẽ dậy, và 5g30 sẽ bắt đầu hành trình thăm thú, khám phá. >> Đà Lạt không nên đi…