Ngẫm về việc đọc


Kiến thức và sự thông thái của một người không tự nhiên mà có được. Nó là một quá trình lâu dài và chăm chỉ góp nhặt của việc học hỏi, trải nghiệm, kinh nghiệm sống,… bằng nhiều cách thức khác nhau, như qua giao tiếp, trò chuyện, học từ ti vi, báo đài, đi…