CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Triết lý từ chuyện đi đường


Thật ra thì bài viết này đã manh múng từ rất lâu rồi, dễ đến hơn một năm thì phải, nhưng cho tới giờ mới có hứng thú để viết. Thế mới nói, cảm hứng đóng vai trò quan trọng trong việc viết lách của những tay viết không chuyên! Là thế này, trong lúc… Đọc tiếp Triết lý từ chuyện đi đường

Advertisement