Lỡ thương rồi, Huế ơi!


Người ta cứ nói Huế buồn, Huế chán, có gì đâu mà đi. Nhưng với những ai đã lỡ vấn vương nét trầm buồn, lãng đãng và mộng mơ xứ Huế, thì sẽ thương Huế lắm! Bài viết đã được đăng trên trang tcdulichtphcm.vn. Đây là bài gốc. Khi tôi nói rằng Huế là một…

Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (12)


Ngày 6: Huế (Thừa Thiên Huế) – Hội An (Quảng Nam) Trở lại Huế thương: sông Hương, cầu Tràng Tiền và đàn Nam Giao Đã đến được trường Quốc Học, thử bảo vệ vô tham quan trường thì không được chấp nhận, bọn mình đành tiu nghỉu quay về. >> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (11) >> Nam…