Kiến trúc đẹp ở Sài Gòn: nhà thờ Hạnh Thông Tây ở quận Gò Vấp


Nhà thờ Hạnh Thông Tây là một nhà thờ Công giáo đẹp và cổ kính tọa lạc ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Điều đặc biệt, nhà thờ do cậu ruột của hoàng hậu Nam Phương bỏ tiền ra xây dựng. Nhà thờ Hạnh Thông Tây có tên hiệu là…

Advertisement