Tìm về vùng quê xã Quy Đức, huyện Bình Chánh


Một ngày, mình tìm đến xã Quy Đức, thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) để ngó nghiêng con đường hoa mười giờ mới nổi. Nhưng hỡi ôi, tới nơi thì thấy con đường chính đẹp đẹp đã không còn hoa, cây lá cũng tàn tạ héo úa… Đoán là đang…

Advertisement