Thị xã Hoài Nhơn: hồ Hố Giang xanh mát


Hồ Hố Giang là một hồ và đập nước phục vụ công tác thủy lợi và nông nghiệp của xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn (trước kia là huyện Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định. >> Nắng chiều hiền hòa rơi trên hồ Thiết Đính, Bình Định >> Thanh bình hồ Hưng Long, huyện An…