Chụp ảnh chùa Ông (chùa Minh Hương), Sài Gòn


Mình hiếm khi đến chùa để cầu xin điều gì đó, kể cả hai chữ “bình an”. Mà mình đi chùa chỉ vì kiến trúc – phong cảnh – hoặc điểm độc đáo đặc biệt thu hút nào đó. Vậy nên, mình gần như chưa bao giờ đi chùa mà mua nhang đèn hoa quả…

Advertisement