CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Tình yêu và Phật giáo trong “Hồn bướm mơ tiên”


Mỗi lần cầm lên cuốn sách nhỏ bằng một phần tư trang giấy A4, dày bằng nửa lóng tay, tờ giấy mỏng, ố vàng, in từ năm 1992 ấy là tôi lại đọc một cách say sưa, toàn bộ tâm trí như đặt hết vào trang sách. Dù câu chuyện trong cuốn sách ấy, dễ đã… Đọc tiếp Tình yêu và Phật giáo trong “Hồn bướm mơ tiên”

Advertisement