DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Một xưởng sản xuất sơn mài ở Tương Bình Hiệp, Bình Dương


Một ngày, tình cờ đọc trên mạng thấy tỉnh Bình Dương có nhiều chỗ để khám phá mà mình chưa biết, như nhà cổ, vườn trái cây, chùa chiền, đình miếu, và đặc biệt là các làng nghề truyền thống, như làng gốm sứ, khắc gỗ, sơn mài, vậy là mình hẹn một người bạn… Đọc tiếp Một xưởng sản xuất sơn mài ở Tương Bình Hiệp, Bình Dương

Advertisement