Những mùa hoa vàng


Sáng thứ hai lai rai nỗi nhớ… Đến hẹn lại lên, thường qua tết, hoa muồng hoàng yến lại nở rộ. Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, Osaka, mai dây, mai nở muộn, xuân muộn… Khung cảnh lúc hoa nở rộ thật…