DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Di tích lịch sử cấp quốc gia: đình Bình Đông giữa dòng kênh Đôi ở quận 8


Đình cổ Bình Đông có tuổi đời hơn 160 nằm trên một cù lao giữa dòng kênh Đôi thuộc quận 8. Đây là một di tích văn hóa và lịch sử cấp quốc gia của thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Theo tài liệu ghi chép lại, đình Bình Đông được xây dựng vào… Đọc tiếp Di tích lịch sử cấp quốc gia: đình Bình Đông giữa dòng kênh Đôi ở quận 8

Advertisement
DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Chùa Phụng Sơn (chùa Gò), ngôi cổ tự ở quận 11, Sài Gòn


Chùa Phụng Sơn, tên chữ là Phụng Sơn tự, còn có tên là chùa Gò là một ngôi cổ tự theo Phật giáo phát triển (Phật giáo Bắc tông, Phật giáo đại thừa) tại quận 11 thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Chùa Phụng Sơn tọa lạc tại số 1408 đường Ba Tháng Hai,… Đọc tiếp Chùa Phụng Sơn (chùa Gò), ngôi cổ tự ở quận 11, Sài Gòn