Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (6)


Khoảng hơn 6g sáng thì mình thức giấc, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi trả phòng, tà tà về lại Sài Gòn. >> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (5) >> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (4) Phải nói là khí hậu…

Advertisement