Một thoáng miếu Nổi (Phù Châu Miếu) ở Gò Vấp, Sài Gòn


Phù Châu Miếu, hay miếu Phù Châu, dân gian quen gọi là miếu Nổi, là một ngôi miếu cổ nằm trên con sông Vàm Thuật tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Miếu Nổi được tạo dựng từ lúc nào, không có sách sử ghi chép, người ta ước chừng trong…

Advertisement