Có một chuyện tình xa như thế (34)


Chương 34: Người thứ ba, là ai? >> Có một chuyện tình xa như thế (33) >> Có một chuyện tình xa như thế (32) Một ngày, trên Facebook của tôi có một cái nick lạ hỏi kết bạn. Theo thói quen trước khi đồng ý kết bạn với ai, tôi nhảy vào cái nick kia, tìm…

Advertisement