Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (15) – Hết


Nỗi nhớ ở đâu? >> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (14) >> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (13) Cho đến lúc tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để viết tiếp phần cuối của ký sự này, tôi vẫn chưa thấy nỗi nhớ thật sự ở đâu cả. Tôi không hề nhớ những gì đã trải…

Advertisement