Tham quan nhà thờ Huyện Sỹ – Giáo xứ Chợ Đũi, nhà thờ cổ kính hơn 100 năm tuổi của ông ngoại Nam Phương hoàng hậu


Hãy cùng An tham quan một vòng nhà thờ Huyện Sỹ hơn 100 năm tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh… >> Tuyệt đẹp giáo xứ Thánh Mẫu thành phố Bảo Lộc >> Du lịch bụi Đà Lạt: thăm lăng mộ Quận công Nguyễn Hữu Hào Nhà thờ Huyện Sỹ (tên chính thức là: nhà…

Tới nhà “con ma họ Hứa” coi có gì không!


Lần lữa mãi, cuối cùng, coi như mình cũng có duyên với căn nhà bí ẩn với giai thoại “con ma họ Hứa”, nay đã là bảo tàng Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, “là một trong những trung tâm mỹ thuật lớn nhất Việt Nam, tọa lạc tại số 97A Phó Đức Chính, Quận 1“. Bảo tàng nay…