Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (12) – Hết


Điểm đến tiếp theo trên cù lao giêng mà mình ghé tham quan là tu viện Phanxico. Đây là một tu viện cổ kính và vắng lặng, rất thích hợp để mình thơ thẩn từ tốn ngó nghiêng và chụp ảnh. >> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy…

Advertisement