Đà Lạt vào mùa trái hồng


Mùa trái hồng Đà Lạt đã thực sự bắt đầu rồi mọi người à! Hồng ăn quả là một loại cây ôn đới, loài cây này sẽ rụng lá trước khi ra trái. Đây là loại cây đặc hữu của vùng Đông Á, chính vì thế, khi đưa về trồng ở Việt Nam, loại cây…

Advertisement